ดาวน์โหลดบัตรเข้าห้องสอบ

กรุณาดาวน์โหลดบัตรเข้าห้องสอบ เนื่องจากจำเป็นต้องนำไปวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสอบ


                        ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ

                   Pre - Woranari ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561

          ขั้นตอนการรับสมัคร

      1. ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค. 60 ถึง 15 ม.ค. 61

     2. นำใบแจ้งผลการชำระเงินไปจ่ายเงินที่ธนาคาร ภายในวันที่ 10 ธ.ค. 60 - 15 ม.ค. 61

     3. เข้าสู่ระบบ(รหัสเข้าสู่ระบบอยู่ในใบจ่ายเงินหรือใน email ที่กรอกในใบสมัครสอบ)

        เพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและพิมพ์บัตรประจำตัว ในวันที่ 17-19 มค 2561

* หากมีปัญหาการสมัครสอบ ติดต่อเจ้าหน้าที่ : wor.admission@gmail.com

ข่าวประกาศ