ดาวน์โหลดเอกสารชำระเงิน


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบ

Pre - Woranari ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564


             ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา (การดำเนินการของนักเรียน)


* หากมีปัญหาการสมัครสอบ ติดต่อเจ้าหน้าที่ : wor.admission@gmail.com