ข่าวประกาศ

ขั้นตอนการรับสมัคร Pre-wor
1. ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 63 ถึง 25 ม.ค. 64 2. ใบแจ้งผลการชำระเงินไปจ่ายเงิน ในวันที่ 25 ธ.ค. 63 ถึง 25 ม.ค. 64 3. ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและพิมพ์บัตรประจำตัว ในวันที่ 27-29 ม.ค. 2564