ข่าวประกาศ

การแก้ไขปัญหาการสมัครเรียน กรณีนักเรียนชำระเงินผ่าน QR code ไม่ได้
ให้เข้าไปที่ app Krungthai next แล้วดำเนินการตามขั้นตอนนี้ 1. เลือก "จ่ายเงิน" 2. เลือก "หมวดหมู่" ค้นหา "80755" 3. เลือก "โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา (80755)" 4. กรอก เลขที่ผู้สมัคร ( Ref1 ) เลขไอดีของยูสเซอร์ ( Ref2 ) (อยู่ในใบชำระเงินส่วนล่างของนักเรียน) จำนวนเงิน 200 บาท 5. เลือก "จ่ายเงิน"