ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

เลขที่ 1 ถนนปละท่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เบอร์โทรศัพท์ :  074-314415, 074-315390, 074-311274, 074-311258
โทรสาร : 074312646
อีเมล์ : wor.admission@gmail.com